Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: 

Najlepší Nábytok s. r. o. , B.S. Timravy 884/11, 085 01 Bardejov, IČO 53256310, DIČ 2121319552, IČ DPH SK2121319552, Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vložka č. 40911/P

(ďalej len "predávajúci") a kupujúceho (ďalej len "kupujúci") pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.najlepsinabytok.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva").

"Kupujúcim" sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom eshopu www.najlepsinabytok.sk.

"Objednávkou" sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

"Tovarom" sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.najlepsinabytok.sk


Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.najlepsinabytok.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.


Dodacie podmienky:

Nábytok je dodávaný v demontovanom stave! Tovar je doručovaný našimi autami a kuriérskou spoločnosťou GLS.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy


Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, obratom bude predávajúci informovať zákazníka o stornovaní objednávky. V prípade, že bola uskutočnená platba za tovar vopred, predávajúci okamžite bude riešiť so zákazníkom spôsob vrátenia peňazí v plnej výške.

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a jeho kompletnosť

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar v prípade, že jeho dodávateľ vyradil tovar z výroby.

Tovar dopravujeme k budove vami určenej adresy, tovar nevynášame, ak to nie je dohodnuté.


Dodacie lehoty

www.najlepsinabytok.sk je internetový obchod, nemáme fyzickú predajňu, ani sklad.
Text "Na sklade" znamená, že daný produkt je skladom u dodávateľa, a vieme ho objednať ihneď.
Štandardná dodacia lehota je 1 - 2 týždne (platí pre produkty skladom).

Pri expedovaní tovaru dopravca alebo kuriér Vám zásielku doručí do 1 - 2 pracovných dní. 

Spravidla je pri produkte uvedená aktuálna dodacia lehota na daný tovar. Tieto informácie odporúčame overovať e-mailom - nakoľko nemusia byť vždy aktuálne. 
Nie je možné aktualizovať dodacie lehoty pri konkrétnych produktoch automaticky, bohužiaľ je to pri tisícoch produktoch technicky nemožné. 

Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacej doby v prípade, že distribútor nedodrží ním stanovenú dodaciu dobu. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.


Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné, balné neúčtujeme.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky - pred zaevidovaním samotnej objednávky. 


Platby za tovar a poštovné pri posielaní do SR, ČR, HU:

Platby za tovar a poštovné pri posielaní v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska:

Slovenská republika:

- platba vopred prevodom na účet, zákazník za tovar zaplatí po objednávke prevodom na účet plnú sumu. Prevod bude uskutočnený na číslo účtu: SK92 0200 0000 0043 4973 4953 , variabilný symbol: číslo objednávky. Poštovné činí 5 € pre objednávky do 400 € a 15 € pre objednávky nad 400 € (platí pre Slovenskú republiku)
- platba pri prevzatí, zákazník zaplatí za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra. Poštovné činí 5 € pre objednávky do 400 € a 15 € pre objednávky nad 400 € (platí pre Slovenskú republiku)
- online platba kartou prostredníctom platobnej brány Besteron, zákazník zaplatí pomocou platobnej brány Besteron (online platba, platba kartou), Poštovné činí 5 € pre objednávky do 400 € a 15 € pre objednávky nad 400 € (platí pre Slovenskú republiku)


Česká republika a Maďarsko
:

- platba vopred prevodom na účet, zákazník za tovar zaplatí po objednávke prevodom na účet plnú sumu. Prevod bude uskutočnený na číslo účtu: SK92 0200 0000 0043 4973 4953 , Swift: SUBASKBX, variabilný symbol: číslo objednávky. Poštovné činí 25 € (platí pre Českú republiku a Maďarsko)
- platba pri prevzatí, zákazník zaplatí za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra. Poštovné činí 25 € (platí pre Českú republiku a Maďarsko)
- online platba kartou prostredníctom platobnej brány Besteron, zákazník zaplatí pomocou platobnej brány Besteron (online platba, platba kartou), Poštovné činí 25 € (platí pre Českú republiku a Maďarsko)


Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@najlepsinabytok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail  info@najlepsinabytok.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.


Vrátenie tovaru

Podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti.

Vrátenie neželaného tovaru

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ

Predaj firmám alebo živnostníkom


Poštová adresa:

Najlepší Nábytok s. r. o.
Mládeže 2067
089 01 Svidník

Tovar posielajte v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený, v poistenom balíku s priloženým originálom dokladu o kúpe. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená do 15 dní po prevzatí a skontrolovaní vráteného tovaru a to na bankový účet.


Odstúpenie od zmluvy

Od zmluvy nie je možné odstúpiťa tovar nie je možné vrátiť, pokiaľ predmetom je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. (Zbierka zákonov 102/2014, §7, ods.6c)

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa:

fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


To v praxi znamená, že ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete: TU

Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a kompletnosť dodávky.  

Prípadná reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb - Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z - Zákona na ochranu spotrebiteľa a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody jednotlivých častí

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním tovaru a pod.

- záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Formulár k reklamácii nájdete: TU


Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.najlepsinabytok.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

27.12.2018